dave crawford Mining Bee Andrena hirticincta MG IMG_5527-2017a